Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie   szwów   regulowanych   do   kontroli filtracji   w   zabiegach   trabekulektomii − przegląd   metod   operacyjnych

prof.   dr   hab.   Piotr   Jurowski

lek.  Łukasz   Macutkiewicz

lek.   Magda   Skalska

lek.   Joanna   Kośny

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci techniki operacji przeciwjaskrowych podlegają nieustannym modyfikacjom. Celem tych operacji jest uzyskanie satysfakcjonującego ciśnienia wewnątrzgałkowego z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie operacji i w okresie pooperacyjnym. Trabekulektomia od chwili wprowadzenia stała się złotym standardem w chirurgicznym leczeniu jaskry. Podejmując próbę uzyskania większej kontroli nad pooperacyjną filtracją przetoki twardówkowej w trabekulektomii, poszukuje się metod, które pozwalałyby na utrzymanie skuteczności operacji filtracyjnych z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa zabiegów nieperforujących. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie regulowanych szwów zakładanych śródoperacyjnie  na  płatek  twardówki.

Rodzaj szwu regulowanego uwarunkowany jest kształtem powierzchownego płatka twardówki, wielkością śródoperacyjnego przepływu cieczy wodnistej przez przetokę i oporem, jaki stawiają powierzchowne warstwy, w tym głównie płatek twardówki. Szwy regulowane pozwalają skutecznie kontrolować filtrację pooperacyjną, zmniejszając ryzyko incydentów hipotonii i spłycenia komory przedniej spowodowanych zbyt dużą filtracją przez przetokę. Natomiast w przypadku podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego po operacji ich zwolnienie zwiększa filtrację poprzez zmniejszenie oporu stawianego przez płatek twardówki. Szwy regulowane mogą być stosowane jako jedyny rodzaj szwu, zwalniany w wybranym czasie lub w połączeniu ze szwami stałymi.

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują techniki zakładania szwów regulowanych opisane przez takich autorów, jak: Shin, Maberley, Wilson, Cohen  i  Osher,  Johnston  oraz  Hsu  i  Yarng.

 

Słowa kluczowe: Szwy regulowane, jaskra, operacje filtracyjne, trabekulektomia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, płatek twardówki
Pobierz pdf:
POWRÓT