Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zwyrodnienie   barwnikowe   siatkówki   −   perspektywy diagnostyczne   i   terapeutyczne

dr   n.   med.   i   n.   o   zdr.   Marta   Paulina   Wiącek

prof.   dr   hab.   n.   med.   Anna   Machalińska

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa – RP) to heterogenna grupa obejmująca wiele genetycznie uwarunkowanych dystrofii pręcikowo-czopkowych o wspólnym obrazie klinicznym. Pacjenci najczęściej skarżą się na pogorszenie widzenia zmierzchowego, ubytki w polu widzenia, a z czasem także i na obniżenie ostrości wzroku. Na obraz kliniczny tej choroby składają się zmiany na dnie oka pod postacią charakterystycznego przegrupowania barwnika na poziomie nabłonka barwnikowego, tzw. komórek kostnych, bladej tarczy nerwu wzrokowego,  ubogiego  rysunku  naczyniowego.

Dzięki    rozwojowi    metod    analizy    genetycznej, w tym sekwencjonowania nowej generacji, obecnie możliwa jest identyfikacja mutacji u około 30–80% chorych. Dodatkowo, szczegółowa diagnostyka okulistyczna    (z    wykorzystaniem    połączenia    nowoczesnych metod ultraszerokokątnej oftalmoskopii, autofluorescencji dna oka, wieloogniskowej elektroretinografii i optycznej koherentnej tomografii) pozwala zarówno na ustalenie diagnozy, jak i na monitorowanie progresji choroby. Dotychczas nie opracowano żadnej metody jej skutecznej terapii. Pomimo początkowo zachęcających efektów wiele prób leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego nie dało podstaw  dla  rekomendacji  stosowania badanych metod  terapeutycznych  w  tym  schorzeniu.

W I Klinice Okulistyki w Szczecinie przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie kliniczne z wykorzystaniem terapii komórkowej w formie doszklistkowej iniekcji autologicznych szpikowych komórek liniowo ujemnych w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki. Dzięki tej nowatorskiej metodzie stwierdzono istotny wzrost czynności bioelektrycznej centralnej siatkówki, co przełożyło się na poprawę pola widzenia w leczonych oczach. Obserwacje te mogą wyznaczyć kierunek dla przyszłych poszukiwań metod leczenia zwyrodnienia barwnikowego siatkówki.

Słowa kluczowe: Diagnostyka, leczenie, terapia genowa, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, terapia komórkowa
Pobierz pdf:
POWRÓT