Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Obustronny   obrzęk   tarczy   nerwu   wzrokowego jako   powikłanie   przewlekłego   stosowania desmopresyny   –   opis   przypadku

lek.   Małgorzata   Koplejewska

lek.   Aleksandra   Burakowska

dr   n.   med.   Monika   Jasielska

dr   n.   med.   Paweł  Bieliński

prof.   dr   hab.   n.   med.   Anna   Święch

prof.   dr   hab.   n.   med.   Jerzy   Mackiewicz

Tarcza zastoinowa to obrzęk tarczy nerwu wzrokowego spowodowany wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Typowe objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego to: ból głowy, wymioty, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie. W takich sytuacjach należy przede wszystkim wykluczyć obecność    guza    ośrodkowego    układu    nerwowego    oraz krwawienia śródczaszkowego, przeprowadzić konsultacje: neurologiczną, okulistyczną oraz wykonać badania  obrazowe.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku młodej pacjentki, u której w wyniku zastosowania desmopresyny doszło do wystąpienia obustronnego obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, z jego samoistnym  ustąpieniem  po  odstawieniu  tego  leku.

Pacjentka zgłosiła się do okulisty z powodu zaburzeń widzenia i bólu głowy, które pojawiły się około dwóch tygodni wcześniej. Po przeprowadzeniu wstępnych badań rozpoznano obrzęk tarczy nerwu wzrokowego obojga oczu. Pacjentkę skierowano do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem przeprowadzenia dalszej diagnostyki i leczenia. W badaniach laboratoryjnych i obrazowych wykluczono podstawowe przyczyny takiego stanu. Po zebraniu dokładnego wywiadu z pacjentką i jej rodzicami za możliwą przyczynę obrzęku uznano desmopresynę, lek, który przyjmowała przez około dwa miesiące. Po jego odstawieniu doszło do stopniowej poprawy widzenia oraz  ustąpienia  objawów  w  obrębie  tarczy  nerwu  II.

Słowa kluczowe: Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, desmopresyna, tarcza zastoinowa
Pobierz pdf:
POWRÓT