Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wytyczne postępowania w jaskrze według Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego

prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, lek. med. Maria Pomorska

Streszczenie:
W niniejszym artykule prezentujemy wytyczne Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego z 2008 r., dotyczące zasad diagnostyki i leczenia jaskry. Najnowsze standardy postępowania, zgodnie z założeniami tzw. medycyny opartej na faktach, zostały stworzone w oparciu o wyniki dużych, randomizowanych, kontrolowanych badań prospektywnych.
Przy wyborze strategii postępowania należy pamiętać o głównym celu leczenia jaskry, czyli utrzymaniu funkcji widzenia i związanej z nią jakości życia. Coraz większy nacisk kładzie się także na ocenę kosztów leczenia, w rozumieniu zarówno uciążliwości terapii i  jej działań niepożądanych dla pacjenta, jak i obciążenia fnansowego całego społeczeństwa.
Ocena tempa progresji choroby odgrywa ważną rolę w odpowiednio szybkim identyfkowaniu osób zagrożonych znacznym upośledzeniem wzroku w ciągu całego życia, którzy odniosą korzyści z wczesnego rozpoczęcia leczenia i większej jego agresywności. Mimo sugerowania pewnych rozwiązań, eksperci podkreślają konieczność indywidualnego podejścia do każdego chorego z jaskrą.

Słowa kluczowe: Diagnostyka i leczenie jaskry, wytyczne Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego.
Pobierz pdf:
POWRÓT