Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Farmakoterapia jaskry – co można jeszcze zrobić?

dr n. med. Dorota Matusiak, dr n. med. Anna Groblewska

Streszczenie:
Jaskra pierwotna otwartego kąta jest przewlekłą degeneracją nerwu wzrokowego o etiologii wieloczynnikowej. Stanowi nadal ogromny problem nie tylko diagnostyczny, ale także terapeutyczny, pomimo pojawiających się nowych preparatów farmakologicznych i nowych chirurgicznych sposobów jej leczenia. Coraz większa liczba dowodów potwierdza tezę o kluczowej roli, jaką odgrywają wolne rodniki tlenowe w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta.
Liczne badania wskazują, że w wyniku stresu oksydacyjnego uszkodzeniu ulegają nie tylko komórki zwojowe siatkówki, ale także inne struktury gałki ocznej, jak np. komórki utkania beleczkowego, komórki glejowe czy naczynia krwionośne. W świetle tej teorii, obok terapii hipotensyjnej korzystne wydaje się zatem zastosowanie leczenia preparatami zawierającymi substancje o  działaniu antyoksydacyjnym. Jest to szczególnie ważne we wczesnych fazach rozwoju tej choroby.
Dysponujemy obecnie szeroką gamą tych preparatów. Powinny one stanowić uzupełnienie terapii hipotensyjnej. Naszym zdaniem tylko wielokierunkowe działania pozwolą nam na skuteczniejszą walkę z tą nadal nieuleczalną, prowadzącą do ślepoty chorobą.

Słowa kluczowe: Jaskra, stres oksydacyjny, antyoksydanty, leczenie zachowawcze.
Pobierz pdf:
POWRÓT