Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Samoistne zamknięcie pełnościennego, idiopatycznego otworu w plamce w III stadium – opis przypadku

lek. med. Tomasz Młyńczak, dr n. med. Jolanta Oficjalska

Streszczenie:
Idiopatyczny otwór w plamce, czyli pełnościenny defekt wszystkich warstw siatkówki z pozostawieniem nieuszkodzonego nabłonka barwnikowego, obejmujący anatomiczny obszar dołka, należący do patologii szklistkowo-siatkówkowych, obserwowany jest najczęściej u osób w średnim i starszym wieku, częściej u kobiet.
Badacze wciąż nie są zgodni co do patogenezy, postępowania i prognozy idiopatycznych otworów w plamce. Rzadko obserwowany proces samozamknięcia pełnościennych otworów w plamce również nie został w pełni wyjaśniony.
Poniżej przedstawiamy przypadek 68-letniej pacjentki, u której doszło do samoistnego zamknięcia idiopatycznego otworu w plamce w III stadium.
Początkowo ubytek warstw siatkówki w plamce był pełnościenny, o średnicy 360 µm. W kolejnym badaniu okulistycznym po trzech miesiącach stwierdzono zamknięcie otworu oraz obecność jedynie cysty śródsiatkówkowej w plamce, z jednoczesnym polepszeniem ostrości wzroku. Cały proces samoistnego zamykania się otworu w plamce został udokumentowany seryjnie wykonanymi badaniami optycznej koherentnej tomografi. Zgodnie z naszą wiedzą, w literaturze dostępnych jest 10 prac, opisujących przypadki pacjentów, u których spontaniczne zamknięcie otworu w plamce udokumentowane zostało tomografcznie.

Słowa kluczowe: Siatkówka, plamka, idiopatyczny otwór w plamce, stopień III, optyczna koherentna tomografa, samoistne zamknięcie, opis przypadku.
Pobierz pdf:
POWRÓT