Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Opis przypadku klinicznego pacjenta po terapii stożka rogówki metodą sieciowania włókien kolagenowych

lek. med. Radosław Dyszak, prof. dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura,
dr n. med. Łukasz Bednarski, lek. med. Piotr Kucharzewski

Streszczenie;
Wstęp: Celem pracy była ocena efektu terapii stożka rogówki za pomocą metody corneal cross-linking, na podstawie przypadku klinicznego 21-letniego pacjenta z zaawansowaną postacią wyżej wymienionej dystrofi rogówki.
Materiały i metody: Pacjent z 1,5-rocznym wywiadem stożka rogówki został zakwalifkowany do zabiegu sieciowania włókien kolagenowych rogówki oka prawego, poprzedzonego następującymi badaniami: badaniem ostrości wzroku z niewyrównaną ostrością widzenia, najlepszą wyrównaną ostrością widzenia, pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego techniką aplanacyjną oraz techniką kontaktową przy użyciu dynamicznego tonometru konturowego Pascal, topografą rogówki, testem poczucia kontrastu, mapą konfokalną rogówki, mapą pachymetryczną.
Wyniki: Po usunięciu nabłonka, przez 30 min. wysycono rogówkę rybofawiną, a przez kolejne 30 min. naświetlano promieniowaniem UVA (360 nm, 3 mW/cm2), jednocześnie dalej aplikując rybofawinę. Finalnie założono opatrunkową soczewkę kontaktową na 5 dni, zalecono krople antybiotykowe oraz preparat dekspantenolu w żelu. Po 5 dniach stwierdzono znaczny spadek ostrości widzenia, spadek poczucia kontrastu oraz wartości pachymetrycznych. W badaniach biomikroskopowych stwierdzono pełną ciągłość nabłonka rogówki. Badania kontrolne po pierwszym, drugim i czwartym tygodniu wykazały stabilizację stanu miejscowego z minimalną poprawą. Kolejne badania kontrolne pozwoliły stwierdzić poprawę ostrości widzenia do wartości wyjściowej po 6 miesiącach od zabiegu.
Wnioski: W nielicznych przypadkach, nawet prawidłowa kwalifkacja pacjenta i bezbłędne przeprowadzenie zabiegu nie wykluczają wystąpienia jatrogennej ektazji, której dokładny patomechanizm nie został jeszcze poznany.

Słowa kluczowe: Stożek rogówki, ektazje rogówki, zabieg corneal cross -linking, CXL, sieciowanie włókien kolagenowych rogówki.
Pobierz pdf:
POWRÓT