Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Obraz odcinka przedniego gałki ocznej w optycznej koherentnej tomografii Visante u dzieci z podejrzeniem jaskry młodzieńczej

dr n. med. Ewa Pieczara, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,
lek. med. Magdalena Smużyńska, lek. med. Łukasz Kulesza

Wstęp:  Jaskra młodzieńcza stanowi 0,7% wszystkich przypadków jaskry. Często przebieg choroby jest bezobjawowy. Dobra ostrość wzroku, niewielkie odchylenia od normy w wyglądzie dna oka, wolno postępujące zmiany w polu widzenia i niecharakterystyczne objawy utrudniają rozpoznanie.
Materiały i metody:  Badaniem objęto 24 dzieci w wieku 12–17 lat z podejrzeniem jaskry młodzieńczej (grupa I) i 20 dzieci bez jaskry (grupa II). Ciśnienie wewnątrzgałkowe w grupie I wynosiło 12–21 mmHg (średnia 17,19 mmHg), a w grupie II 12–15 mmHg (średnia 14,10 mmHg). Statyczne pole widzenia było prawidłowe w obu grupach. Współczynnik C/D dla grupy I był ≥ 0,3, a dla grupy II ≤ 0,1. W obu grupach oceniano parametry: centralną grubość rogówki, głębokość komory przedniej i szerokość kąta przesączania od strony nosowej i  skroniowej. Badanie wykonano aparatem frmy Zeiss VISANTE OCT Model 1000.
Wyniki:  Centralna grubość rogówki dla grupy I wynosiła średnio 557,69 µm, a dla grupy II 553,50 µm. Głębokość komory przedniej wynosiła średnio: w grupie I – 3,14 mm, w grupie II – 2,97 mm. Szerokość kąta tęczówkowo-rogówkowego od strony nosowej dla grupy I wynosiła średnio 32,58°, a dla grupy II 25,33° i od strony skroniowej dla grupy I 31,95°, a dla grupy II 26,25°.W obu grupach stwierdzono istotną statystycznie zależność C/D od głębokości komory przedniej.
Wnioski:  Dzieci podejrzane o jaskrę młodzieńczą miały wyższe ciśnienie wewnątrzgałkowe, głębszą komorę przednią, szerszy kąt tęczówkowo-rogówkowy, zarówno od strony nosowej jak i skroniowej, co może odpowiadać morfologicznie jaskrze pierwotnej otwartego kąta. Dlatego dzieci te należy objąć szczególną opieką okulistyczną ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry.

Słowa kluczowe: Jaskra młodzieńcza, dzieci, optyczna koherentna tomografa odcinka przedniego oka.
Pobierz pdf:
POWRÓT