Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem a układ odpornościowy: ile immunologii jest w AMD?

prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

Streszczenie:
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest chorobą siatkówki o nieustalonej do końca etiopatogenezie. Dane doświadczalne ostatniej dekady zwracają uwagę na istotną rolę układu odpornościowego w rozwoju schorzenia, jednakże wciąż nie wiadomo kiedy układ ten włącza się w łańcuch procesów patofzjologicznych. Proces chorobowy rozwija się w obrębie plamki i  czterech struktur tworzących anatomiczno-funkcjonalny kompleks, obejmujący: fotoreceptory, komórki nabłonka barwnikowego, błonę Brucha i choriokapilary i obejmuje takie zjawiska, jak: lipofuscynogeneza, druzogeneza oraz miejscowe zapalenie; w postaci wysiękowej dołącza się proces neowaskularyzacji naczyniówkowej.
Proces chorobowy rozpoczyna się w komórkach nabłonka barwnikowego, które wraz z wiekiem stają się mniej wydolne; ich lizosomy nie są w stanie zdegradować sfagocytowanego materiału pochodzącego z segmentów zewnętrznych fotoreceptorów, nieustannie złuszczanych w trakcie procesu widzenia. Niewydolność metaboliczna lizosomalnych enzymów hydrolitycznych przyczynia się do odkładania we wnętrzu lizosomów złogów zwanych lipofuscyną (lipofuscynogeneza), zawierających fotocytotoksyczne składniki (m.in. A2E i pochodne) zdolne do aktywacji układu dopełniacza. Wyciekający przez błonę podstawną komórek nabłonka barwnikowego materiał tworzy graniczące z błoną Brucha zewnątrzkomórkowe złogi – druzy, które również mogą aktywować układ dopełniacza, indukować reakcję immunologiczną i przyczyniać się do rozwinięcia miejscowego procesu zapalnego, przy czym relacje druzy – dopełniacz mają charakter obustronnej interakcji pozytywnej.
Sądzi się, że zahamowanie aktywności drogi alternatywnej układu dopełniacza może stanowić istotę nowej strategii terapeutycznej AMD. Lekiem typu „anty-dopełniacz” jest peptyd – kompstatyna, która aktualnie przechodzi kliniczne testy u pacjentów z AMD.

Słowa kluczowe: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, AMD, patogeneza, lipofuscyna, druzy, zapalenie, dopełniacz, kompstatyna.
Pobierz pdf:
POWRÓT