Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jaskra młodzieńcza – problemy diagnostyczne

dr n. med. Ewa Pieczara

Streszczenie
Jaskra młodzieńcza (juvenile glaucoma) stanowi  0,7% wszystkich przypadków jaskry. Według Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (2008) –  European Glaucoma Society (EGS) zaliczana jest do jaskry pierwotnej otwartego kąta (primary open-angle glaucoma –POAG), występującej w grupie wiekowej od 10 do 35 roku życia.
Etiologia choroby jest nieznana. Patomechanizm dotyczy zmniejszonego odpływu cieczy wodnistej. Przebieg choroby często jest bezobjawowy, co stwarza dużo trudności diagnostycznych. Dobra ostrość wzroku, nie-wielkie odchylenia od normy w wyglądzie dna oka i niecharakterystyczne objawy utrudniają rozpoznanie.
Ciśnienie wewnątrzgałkowe (cwg) bez leczenia może być wyższe niż 21 mmHg. W przebiegu choroby dochodzi niekiedy bezobjawowo do jaskrowego uszkodzenia głowy nerwu wzrokowego, typowej utraty włókien nerwowych i jaskrowych zmian w polu widzenia. Objawy mogą pojawiać się pod postacią nieznacznych zaburzeń widzenia, przewlekłego, trudnego w leczeniu zapalenia spojówek, bólów głowy i/lub oczu. Często towarzyszy im zespół naczynioskurczowy (zimne dłonie, stopy) i trudny do skompensowania stres.
Najczęstsze przyczyny zgłoszenia się do okulisty to: bóle głowy i/lub oczu, obniżenie ostrości wzroku wykryte przypadkowo w szkole lub zauważone przez chorego, neurotic syndrome, przypadkowo wykryte zmiany tarczy nerwu wzrokowego, zez. Istotnym czynnikiem ryzyka jaskry młodzieńczej jest jej rodzinne występowanie. Jaskra młodzieńcza w około 20% przypadków uwarunkowana jest genetycznie. Dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Gen związany z jaskrą młodzieńczą umiejscowiony jest na długim ramieniu chromosomu 1 i jest powiązany z mutacją miocyliny (1q23-q24 – MYOC).
Szczególne trudności stwarza diagnostyka jaskry młodzieńczej w krótkowzroczności.
W pracy omówiono zastosowanie HRT, OCT, GDx, AS-OCT do diagnostyki jaskry młodzieńczej.

Słowa kluczowe: Jaskra młodzieńcza, problemy diagnostyczne, HRT, OCT, AS-OCT, GDx.
Pobierz pdf:
POWRÓT