Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Obustronne odwarstwienie siatkówki w przebiegu zespołu Sticklera – opis przypadku

lek. med. Agata Zakrzewska, lek. med. Małgorzata Gajdzis

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie metod leczenia odwarstwień siatkówki na przykładzie 22-letniej pacjentki z obustronnym odwarstwieniem siatkówki w przebiegu wysokiej krótkowzroczności, u której na podstawie obrazu klinicznego rozpoznano zespół Sticklera.
Zespół Sticklera to genetycznie uwarunkowane, dziedziczne schorzenie, polegające na zaburzeniu produkcji kolagenu. Obok objawów okulistycznych, takich jak wysoka krótkowzroczność i skłonność do odwarstwienia siatkówki, pojawiają się zmiany twarzowo-czaszkowe i stawowe. Opisywana pacjentka zgłosiła się do tutejszego oddziału okulistycznego z powodu pogorszenia widzenia w prawym oku. Stwierdzono: w oku prawym – odwarstwienie siatkówki otworopochodne, obejmujące trzy kwadranty oraz w oku lewym – otworopochodne odwarstwienie siatkówki na ograniczonej powierzchni, obwodowo dołem.
Zastosowano leczenie operacyjne – opasanie gałki ocznej prawej oraz fotokoagulację laserem argonowym siatkówki oka lewego. Uzyskano przyłożenie siatkówki w oku prawym oraz zahamowano rozprzestrzenianie się odwarstwienia siatkówki w oku lewym. Obecnie, po blisko 2-letniej obserwacji można wnioskować, że opasanie gałki ocznej oraz fotokoagulacja laserowa siatkówki mogą być skutecznymi metodami leczenia odwarstwień siatkówki w wybranych przypadkach.

Słowa kluczowe: Zespół Sticklera, odwarstwienie siatkówki, wysoka krótkowzroczność.
Pobierz pdf:
POWRÓT