Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Neuropatia nerwów wzrokowych – opis przypadku klinicznego

prof. dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura, Agnieszka Piotrowska, Anna Piotrowska,
Przemysław Kliś

Streszczenie
Neuropatię nerwu wzrokowego cechuje zaburzenie transportu aksoplazmy. W procesach patologicznych hipoksja oraz toksyny prowadzą do zakłóceń w wytwarzaniu ATP niezbędnego w aktywnym transporcie aksoplazmy. Powodują uszkodzenie neuronów oraz komórek zwojowych. Zaburzenia czynnościowe, które temu towarzyszą to: ubytki pola widzenia, obniżenie ostrości wzroku, zaburzenia widzenia barw.
Analizą retrospektywną objęto historię choroby17-letniej pacjentki, wielokrotnie hospitalizowanej w Klinice Okulistyki przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Objawy w postaci znacznego ograniczenia pola widzenia oraz osłabienia ostrości wzroku obu oczu z towarzyszącym bólem pozagałkowym oka prawego po raz pierwszy pojawiły się w listopadzie 2005 roku. Wstępnie rozpoznano neuritis retrobulbaris. Przy przyjęciu do Kliniki, w grudniu 2006 roku, ostrość wzroku oka prawego ograniczona była do ruchów ręki, natomiast oka lewego wynosiła 0,02. Objawy okulistyczne oraz zmiany oftalmoskopowe pozwoliły wysunąć podejrzenie neuropatii nerwów wzrokowych Lebera.
Z upływem czasu ostrość wzroku, a co za tym idzie pole widzenia, ulegały stopniowym zmianom. Podczas ostatniej wizyty, w maju 2009 roku, pacjentka widziała ruchy ręki przed okiem prawym i liczyła palce przed okiem lewym, a poczucie światła było zachowane, z pełną lokalizacją w obu oczach.

Słowa kluczowe: Neuropatia nerwu wzrokowego, neoropatia nerwu wzrokowego Lebera, LHON, mitochondrialne DNA, jądrowe DNA, mutacja.
Pobierz pdf:
POWRÓT