Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Hialuronian: aspekty praktyczne i preparaty

prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

Streszczenie
Hialuronian (kwas hialuronowy; HA) jest wielkocząsteczkowym polisacharydem zbudowanym z powtarzających się jednostek dwucukrowych – kwasu glukuronowego i N-acetyloglukozoaminy, tworzących długie liniowe łańcuchy o różnej, ale zawsze dużej masie cząsteczkowej.Hialuronian jest biopolimerem – polianionem o właściwościach hydrofilnych, należącym do grupy glikozoaminoglikanów; jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej. Występuje we wszystkich tkankach i płynach ustrojowych, zwłaszcza w pępowinie, mazi stawowej i tkance łącznej, ciele szklistym oka i skórze, przyczyniając się do utrzymania właściwego uwodnienia i napięcia tkanek. Według nowszych danych doświadczalnych, oprócz roli strukturalnej, hialuronian pełni szereg innych funkcji biologicznych, takich jak: udział w procesach embriogenezy i morfogenezy, zapaleniu, gojeniu ran czy progresji nowotworowej.
Hialuronian charakteryzuje się unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi. W roztworach wodnych tworzy pętle i spirale, zdolne do wiązania dużych ilości wody, które w warunkach fizjologicznego pH wykazują określoną lepkość i elastyczność (tzw. wiskoelastyczność). Te właściwości zadecydowały o użyteczności hialuronianu w wielu dziedzinach medycyny, m.in. w okulistyce i chorobach stawów. Jest on wykorzystywany również w kosmetologii, dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej.
Istnieje bardzo dużo różnopostaciowych i medycznie sprofilowanych preparatów zawierających hialuronian. Wśród nich dużą grupę stanowią preparaty okulistyczne, w postaci kropli do oczu oraz płynów/żeli do zastosowań wewnątrzgałkowych. Te pierwsze są rekomendowane np. w zespole suchego oka, te drugie stają się niezbędne w nowoczesnej chirurgii oka (np. operacja zaćmy czy wewnątrzgałkowa implantacja soczewek). Preparaty do zastosowań wewnątrzgałkowych, tzw. okulistyczne środki wiskochirurgiczne (OVDs), stanowią stale powiększającą się rodzinę środków reprezentujących zróżnicowane właściwości wiskoelastyczne i kohezyjno-dyfuzyjne.
Niniejsza praca jest krótkim przeglądem aktualnie dostępnych preparatów hialuronianowych i ich zastosowań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów okulistycznych.

Słowa kluczowe: Kwas hialuronowy, hialuronian, preparaty, okulistyczne środki wiskochirurgiczne, OVDs, zastosowania praktyczne.
Pobierz pdf:
POWRÓT