Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Występowanie zeza w wysokiej krótkowzroczności u dzieci w materiale własnym

dr n. med. Ewa Pieczara, dr n. med. Maria Żejmo,
prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

Streszczenie
Wstęp: W prawidłowych warunkach, mięśnie zewnątrzgałkowe są w stanie równowagi, czyli ortoforii. Zaburzenie równowagi mięśniowej, heteroforie występują w postaci zbieżnego (ezoforie) lub rozbieżnego (egzoforie) ustawienia się oczu w teście zasłaniania (covertest). Celem pracy była analiza równowagi mięśniowej u dzieci z wysoką krótkowzrocznością.
Materiały i metody: Badaniem objęto 120 dzieci (70 dziewczynek, 50 chłopców) w wieku 3–17 lat. W pracy porównywano ostrość wzroku z pełną korekcją do dali, refrakcję, długość osi anatomicznej gałki ocznej w zależności od ustawienia gałek ocznych (I – ortotropia, II – ezotropia, III – egzotropia). Badanie kątów zeza wykonano na synoptoforze. Ostrość wzroku z pełną korekcją do dali wynosiła 0,01–1,0. Krótkowzroczność występowała w 223 oczach, wynosząc od –6 D do –24 D. Długość anatomiczna gałki ocznej wynosiła od 24,0 do 29,8 mm.
Wyniki: Ortopozycję (I) stwierdzono u 93 dzieci (77,5%). Zez zbieżny (II – ezotropia) występował u 17 dzieci (14,2%). Rozbieżne ustawienie gałek ocznych (III – egzotropia) zaobserwowano u 10 dzieci (8,3%). Średnia ostrość wzroku wynosiła: w I grupie – 0,63, w II – 0,32 i w III – 0,38. Średnia krótkowzroczność w I grupie wynosiła –10,67 D, w II –12,70 D i w III –9,75 D. Średnia oś gałki ocznej w I grupie wynosiła 26,44 mm, w II – 26,90 mm i w III – 25,43 mm.
Wnioski: W badanym materiale, u dzieci z wysoką krótkowzrocznością najczęściej występowała ortopozycja. Częściej był obserwowany zez zbieżny niż rozbieżny. Najlepszą ostrość wzroku miały dzieci z ortopozycją, dlatego ważne było wczesne rozpoznanie i leczenie w celu uzyskania najlepszej ostrość wzroku i widzenia obuocznego.

Słowa kluczowe: Zez, wysoka krótkowzroczność, dzieci.
Pobierz pdf:
POWRÓT