Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
OCT i HRT w ocenie jaskrowej tarczy nerwu wzrokowego

lek. med. Ewa Migdał, dr n. med. Małgorzata Mulak, lek. med. Martyna Pieniążek,
prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Streszczenie
Wstęp: Podstawowymi metodami w diagnostyce jaskry są: perymetria, tonometria oraz oftalmoskopowa ocena tarczy nerwu wzrokowego. W ostatnich latach wprowadzone zostały do praktyki okulistycznej urządzenia służące do oceny grubości warstwy włókien nerwowych, które dzięki temu określać mogą stopień zaawansowania uszkodzenia jaskrowego, jak również monitorować tempo progresji zmian jaskrowych. Ocena parametrów przestrzennych badanych struktur jest możliwa między innymi dzięki badaniom HRT (Heidelberg Retina Tomography) i OCT (Optical Coherence Tomography).
Materiał i metody: Analizie poddano 25 pacjentów (50 oczu), diagnozowanych i leczonych w Poradni Jaskrowej Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Porównywano wielkość tarczy nerwu
wzrokowego oraz wielkość c/d uzyskane za pomocą badania HRT i OCT.
Wyniki: W badaniach OCT wielkość tarczy nerwu wzrokowego oraz c/d uzyskały większe wartości niż w badaniach HRT, ale różnice nie okazały się istotne statystycznie.
Dyskusja: Analiza porównawcza wyników badań wydaje się istotna ze względu na rozstrzygnięcie częstych dylematów, przed jakimi staje okulista w momencie podejmowania decyzji o włączeniu leczenia farmakologicznego jaskry. Z racji wciąż niewystarczającej dostępności badań typu OCT i HRT, często zmuszeni jesteśmy porównywać wyniki obu badań, wykonanych w określonym odstępie czasowym, próbując wnioskować na ich podstawie o stanie neuropatii jaskrowej oraz jej ewentualnym postępie.
Wnioski: HRT i OCT ułatwiają diagnostykę i monitorowanie choroby, nie zastępują jednak stereoskopowej oftalmoskopii, bowiem ciągle od badania i doświadczenia specjalisty – glaukomatologa zależy rozpoznanie i leczenie neuropatii jaskrowej. Mimo tego, iż zarówno OCT jak i HRT analizują te same struktury, należy z ostrożnością podchodzić do stosowania ich wymiennie w monitorowaniu progresji choroby.

Słowa kluczowe: Jaskra, obrazowanie, koherentna tomografia optyczna (OCT), konfokalna skaningowa tomografia laserowa (HRT).
Pobierz pdf:
POWRÓT