Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Mikroperymetria w okulistyce

lek. med. Piotr Gościniewicz, dr n. med. Ewa Pieczara,

prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

Badanie pola widzenia (perymetria) jest badaniem funkcji widzenia w topograficznie zdefiniowanym punkcie. Jednym z rodzajów perymetrii jest mikroperymetria. Łączy ona badanie pola widzenia z badaniem dna oka w tym samym czasie. Dzięki temu możliwe staje się badanie czułości siatkówki w dokładnie określonej przez badającego lokalizacji. Gdy mamy do czynienia z zaburzeniem fiksacji centralnej, standardowe badanie pola widzenia nie jest wiarygodne. Mikroperymetria umożliwia dokładną analizę fiksacji, co pozwala wyciągnąć właściwe wnioski i podjąć odpowiednie działania terapeutyczne.
W pracy przedstawiono zastosowanie mikroperymetrii do diagnostyki schorzeń siatkówki i plamki o charakterze zwyrodnieniowym, naczyniowym, zapalnym i genetycznym. Zaprezentowano zdjęcia z badań wykonanych przy zastosowaniu mikroperymetrii: prawidłowy obraz plamki, cukrzycowy obrzęk plamki, otwór plamki, stan po wykonanej witrektomii tylnej z powodu pourazowego odwarstwienia siatkówki, makulopatię, plamkę w chorobie Stargardta oraz obraz siatkówki okolicy tarczy nerwu wzrokowego u pacjentki z rozpoznaną jaskrą pierwotną  otwartego kąta.
Wyniki badania zostały przedstawione na barwnej skali, na tle zdjęcia dna oka lub numerycznie. Przeanalizowano parametry związane ze średnią czułością (mean sensitivity – MS) oraz jej obniżeniem w badanym obszarze siatkówki (mean defect – MD). Parametry te zostały wyrażone w decybelach (dB). Badania wykonano przy użyciu mikroperymetru MP-1 firmy Nidek. Mikroperymetria jest nowoczesną, dokładną i przydatną metodą badania czułości siatkówki w pożądanej lokalizacji, przez co może w znaczący sposób poszerzyć dotychczasową diagnostykę okulistyczną.

Słowa kluczowe: Mikroperymetria, diagnostyka okulistyczna, schorzenia narządu wzroku, pole widzenia, historia badania pola widzenia.
Pobierz pdf:
POWRÓT