Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Czy można nazwać operację cofnięcia mięśnia skośnego dolnego ,,samodosto- sowującym się” zabiegiem?

dr n. med. Beata Kaczmarek

Wstęp: Znane są różne zabiegi operacyjne osłabiające mięsień skośny dolny. Niektórzy chirurdzy uważają jednak, że operacja cofnięcia mięśnia skośnego dolnego przewyższa inne techniki operacyjne możliwością dawkowania. Inni autorzy uważają natomiast, że wielkość redukcji odchylenia pionowego uzyskana za pomocą tej operacji zależy od wielkości  przedoperacyjnych. Celem pracy było dokonanie oceny zależności stopnia redukcji odchylenia pionowego i ekscyklotropii uzyskanych dzięki zabiegowi cofnięcia mięśnia skośnego dolnego od ich wartości przedoperacyjnych.
Pacjenci i metody: Analizą objęto 61 operacji cofnięcia mięśnia skośnego dolnego wykonanych u dorosłych chorych z jednostronnym niedowładem mięśnia skośnego górnego. U wszystkich chorych obliczono, w 9 pozycjach obuocznego spojrzenia, współzależność (r) między wartościami odchylenia pionowego oraz ekscyklotropii przed operacją a wielkością redukcji tych wartości po operacji.
Wyniki: Uzyskano średnie zmniejszenie odchylenia pionowego w pozycji pierwotnej równe 10,8Δ oraz ekscyklotropii równe 2,8°. Średnia wartość odchylenia pionowego w pozycji pierwotnej uległa zmniejszeniu z 13,5Δ do 2,7Δ, a ekscyklotropii z 3,7° do 0,9°. Dla wszystkich 9 kierunków obuocznego spojrzenia stwierdzono wysoki stopień korelacji (r) między odchyleniem pionowym przed leczeniem operacyjnym a wielkością jego redukcji uzyskanej po leczeniu. W pozycji pierwotnej wartość korelacji wynosiła 0,79 w grupie chorych z wrodzonym niedowładem oraz 0,73 w grupie chorych z nabytym niedowładem (p < 0,001). U chorych z niedowładem wrodzonym stwierdzono wysoką korelację między wartością ekscyklotropii przed zabiegiem i stopniem jej redukcji po zabiegu operacyjnym.
W przypadku chorych z nabytym niedowładem mięśnia skośnego górnego korelacje te były wysokie we wszystkich kierunkach obuocznego spojrzenia, poza górnymi.
Wnioski: Wielkość redukcji odchylenia pionowego i ekscyklotropii uzyskana za pomocą zabiegu cofnięcia mięśnia skośnego dolnego wydaje się być zależna od ich wartości  przedoperacyjnych.

Słowa kluczowe: Mięsień skośny dolny, cofnięcie mięśnia skośnego dolnego, niedowład mięśnia skośnego górnego, ekscyklotropia, operacja „samodostosowująca się”.
Pobierz pdf:
POWRÓT