Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zanik  nerwu  wzrokowego  po  zatruciu  alkoholem  metylowym  w  optycznej  tomografii  koherentnej  z  domeną  Fouriera  –  opis  przypadku

lek. med. Sławomir Kuczkowski, dr hab. n. med. Erita Filipek,

lek. med. Agnieszka Borkowska-Kuczkowska, lek. med. Dorota Barchanowska

W publikacji prezentujemy przypadek obustronnego, częściowego zaniku nerwu wzrokowego, spowodowanego spożyciem alkoholu metylowego. W 2008 roku po spożyciu alkoholu z nieznanego źródła, ze względu na występujące objawy ogólne, pacjent był hospitalizowany na oddziale intensywnej opieki medycznej. W badaniach toksykologicznych stwierdzono obecność alkoholu metylowego. Kwas mrówkowy, który powstaje z metanolu wywołuje kwasicę metaboliczną. Produkty przemiany alkoholu metylowego działają toksycznie na ośrodkowy układ nerwowy, a zwłaszcza na nerw wzrokowy. Dochodzi do uszkodzenia komórek nabłonka barwnikowego oraz zniszczenia fotoreceptorów. Następuje spadek ostrości wzroku różnego stopnia, od niewielkiego pogorszenia widzenia do braku poczucia światła włącznie.

Pacjent zgłosił się do poradni okulistycznej we wrześniu 2011 roku. Po wykonaniu badań stwierdzono: ostrość wzroku dla oka prawego = 0,4, dla oka lewego = 0,6, częściowy zanik nerwu wzrokowego, potwierdzony badaniem optycznej koherentnej tomografii. Badanie kompleksu komórek zwojowych (GCC − ganglion cell complex) wykazało ścieńczenie warstw wewnętrznych siatkówki (włókna nerwowe, komórki zwojowe, warstwa splotowata wewnętrzna) w obu oczach. Badanie grubości włókien nerwowych (RNFL – retinal nerve fibre layer) również wykazało ubytek grubości. Wartości obydwu parametrów nie uległy istotnemu pogorszeniu w czasie. W polu widzenia wykazano mroczek centrocekalny.

Słowa kluczowe: Zanik nerwu wzrokowego, zatrucie alkoholem metylowym, optyczna tomografia koherentna z domeną Fouriera, pole widzenia, kompleks komórek zwojowych, warstwa włókien nerwowych siatkówki.
Pobierz pdf:
POWRÓT