Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Przeszczepy  hodowanego  nabłonka  śluzówki  jamy  ustnej  (COMET) – alternatywne  leczenie  niewydolności  rąbka  rogówki po  obustronnych  oparzeniach  chemiczno-termicznych

dr  n.  med.  Dariusz  Dobrowolski,  dr  n.  med.  Bogusława  Orzechowska-Wylęgała,

lek. Bogumił Wowra, dr inż. Maria Grolik, prof.  dr  hab.  n.  med.  Edward Wylęgała

Wstęp: Celem pracy była ocena skuteczności przeszczepu hodowanych komórek nabłonka błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z częściową lub całkowitą niedomogą komórek macierzystych nabłonka rogówki.

Pacjenci i metody: Biorcami przeszczepu byli chorzy z obustronną niewydolnością rąbka rogówki – 14 mężczyzn w wieku od 21 do 64 lat (średnio 35,1 ± 7,4), u których w okresie od 6 do 38 miesięcy po zabiegu doszło do obustronnej niedomogi rąbka rogówki na skutek oparzeń chemicznych lub termicznych. Ostrość wzroku wahała się od liczenia palców do 0,1 na tablicach Snellena. Do badania zakwalifikowano pacjentów z łuszczką rogówki, bez unaczynienia zrębu rogówki i bez bliznowatego spłycenia lub zarośnięcia załamków spojówki.

W leczeniu zastosowano hodowlę nabłonka jamy ustnej na pozbawionej nabłonka własnego błonie owodniowej w obecności komórek warstwy odżywczej. Bioptat śluzówki jamy ustnej poddawano działaniu enzymów, aby uzyskać zawiesinę komórek nabłonka, które rozprowadzano na błonie owodniowej. Po uzyskaniu jednolitej warstwy komórek w badaniu mikroskopowym  hodowlę  dopuszczano  do  przeszczepienia.

U biorcy wykonywano powierzchowną keratektomię z usunięciem patologicznych tkanek oraz peritomię. Materiał z hodowli umieszczano na powierzchni oka, fiksowano szwem ciągłym. Kryteriami uzyskania powodzenia były stabilny wielowarstwowy nabłonek bez waskularyzacji spojówkowej w obrębie osi widzenia oraz stabilna powierzchnia oka przez okres co najmniej  6  miesięcy.

Wyniki: Zabieg zakończył się powodzeniem u 9 pacjentów (64,29%), częściowym sukcesem u jednego (7,14%), a niepowodzeniem u 4 chorych (28,57%). Ostrość wzroku w przypadkach zakończonych powodzeniem wynosiła od 0,04 do 0,3 na tablicach  Snellena.

Wnioski: Technika COMET stanowi skuteczne alternatywne narzędzie leczenia niewydolności rąbka rogówki po obustronnych oparzeniach chemiczno-termicznych z zastosowaniem autologicznego materiału tkankowego.

Słowa kluczowe: Oparzenie, rogówka, przeszczep,  niewydolność rąbka, hodowla  nabłonka,  nabłonek  śluzówki  jamy  ustnej.
Pobierz pdf:
POWRÓT