Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Chirurgia  zaćmy  u  pacjentów  po  chirurgii refrakcyjnej  rogówki

dr  n.  med.  Maria  Pomorska, dr  n.  med.  Marek  Szalińskilek.

Roksana  Kręcichwostprof.  dr  hab.  n.  med.  Marta Misiuk-Hojło

Chirurgia refrakcyjna rogówki od ponad czterdziestu lat jest popularną metodą korekcji wad refrakcji. Także pacjenci poddani zabiegom keratotomii radialnej (RK) czy laserowym procedurom LASIK lub PRK wraz z upływem czasu muszą się poddać chirurgii zaćmy, która w ich przypadku stanowi wyzwanie  kliniczne,  nawet  dla  doświadczonego  chirurga. 

Przed zabiegiem usunięcia zaćmy każdy pacjent powinien zostać poinformowany o trudnościach w kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej, podwyższonym ryzyku komplikacji śródoperacyjnych, dłuższym okresie rehabilitacji wzrokowej, a szczególnie ten,  który  przebył  zabieg  keratotomii  radialnej.

Stosowane standardowo w praktyce klinicznejformuły regresji nowszych generacji – Holladay I i SRK/T – służące kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej (w oczach bez wcześniejszych zabiegów okulistycznych) w przypadku tej grupy pacjentów mogą skutkować tzw. „niespodzianką refrakcyjną”. 

W artykule przedstawiono przyczyny błędów w kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej oraz metody opracowane w celu poprawy ich dokładności (w zależności od tego, czy dysponujemy retrospektywnymi danymi klinicznymi pacjenta − metoda Holladay’a oraz Double-K), metody niezależne od retrospektywnych danych − Latkany flat K, Masket, Shammas, metody bazujące na badaniu topografii rogówki, jak również najnowszą z technik – śródoperacyjną  aberrometrię).

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące wykorzystania odpowiednich technik operacyjnych oraz ryzyka komplikacji śródoperacyjnych u pacjentów po zabiegach keratotomii radialnej oraz LASIK lub PRK. Przedstawiono także zasady pooperacyjnego postępowania z tą szczególną grupą pacjentów o wysokich  oczekiwaniach  wzrokowych.

Słowa kluczowe: Chirurgia refrakcyjna rogówki, chirurgia zaćmy po zabiegu refrakcyjnym rogówki, obliczanie mocy soczewkiwewnątrzgałkowej, kalkulator ASCRS, śródoperacyjna aberrometria.
Pobierz pdf:
POWRÓT