Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zapalenie  śródbłonka  rogówki  –  trudności diagnostyczne  i  terapeutyczne

lek.  Marzena  Wysocka,  lek.  Karolina  Stanienda-Sokół

dr  hab.  n.  med.  Dariusz  Dobrowolski

Zapalenie    śródbłonka    rogówki    to    schorzenie o niejasnej etiologii, które w praktyce klinicznej może sprawić trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Aktualnie w dostępnej literaturze niewiele jest doniesień analizujących ten temat. Opóźnienie diagnozy może prowadzić do wystąpienia nasilonego obrzęku rogówki, który z czasem przechodzi w postać utrwaloną, co w konsekwencji oznacza konieczność wdrożenia leczenia chirurgicznego i przeprowadzenia keratoplastyki.

W    niniejszej    pracy    przedstawiono    przypadek 71-letniego mężczyzny, który zgłosił się do oddziału okulistyki celem diagnostyki i leczenia zapalenia rogówki oka prawego. W związku z obserwowanym obrazem klinicznym początkowo zastosowano antybiotykoterapię, nie uzyskując jednakże zadowalającego efektu. Następnie wprowadzono leczenie przeciwwirusowe, obserwując pogarszanie stanu pacjenta. W końcu skierowano go do dalszej diagnostyki w ramach  oddziału  okulistycznego.

W trakcie hospitalizacji rozpoznano endotelialne zapalenie rogówki z rozlanym obrzękiem jej miąższu i głębokim naciekiem komórek zapalnych oraz cha rakterystycznymi dla autoimmunologicznego podłoża schorzenia osadami na śródbłonku układającymi się w formie linijnej. Ze względu na niejednorodny obraz kliniczny początkowe leczenie nie przyniosło poprawy, a polipragmazja spowodowała defekt bariery nabłonkowej rogówki. Trafne rozpoznanie połączone z odpowiednią terapią immunomodulującą i wycofaniem nadmiaru leków spowodowało ustąpienie nasilonych zmian. Mimo zastosowania leczenia przynoszącego poprawę, nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny zaburzenia, a etiologia zapalenia rogówki  w  tym  przypadku  pozostaje  nieznana.

Słowa kluczowe: Zapalenie   śródbłonka   rogówki,   zapalenie   przedniego odcinka   błony   naczyniowej,   obrzęk  rogówki,   osady na   śródbłonku,   kortykosteroidoterapia
Pobierz pdf:
POWRÓT