Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Oczne  powikłania  po  radioterapii  okolicy  głowy i  szyi  –  przegląd  literatury  i  opis  przypadku

lek.  Magdalena  Derebecka

Radioterapia, wykorzystując energię promieniowania jonizującego, pełni znaczącą rolę w leczeniu nowotworów złośliwych głowy i szyi. W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny postęp w zakresie leczenia radioterapią. Zaawansowana technologia oraz wykształcenie    specjalistów    korzystnie    wpłynęły    na wzrost  skuteczności  tej  metody.

Naświetlenie oka i jego okolicy może skutkować szerokim spektrum wczesnych i późnych odczynów popromiennych, począwszy od przejściowego podrażnienia, a skończywszy na trwałej ślepocie. Szczegółowo zaplanowane leczenie może zminimalizować ryzyko  najcięższych  powikłań.

W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek pacjenta z rakiem gruczołowo-torbielowatym gruczołu łzowego. Pacjent (lat 62) zgłosił się do Ambulatorium Okulistycznego z powodu łzawienia oka prawego. W badaniu okulistycznym odcinek przedni i dno oka były prawidłowe. Uwagę jednak zwróciła asymetria ustawienia gałek ocznych i ograniczenie przywodzenia oka prawego. Przeprowadzono diagnostykę laboratoryjną, obrazową oraz histopatologiczną, które wskazywały na guza gruczołu łzowego. Po postawieniu diagnozy zaplanowano leczenie chirurgiczne  oraz  uzupełniającą  radioterapię.

Z powodu powikłań spowodowanych promieniowaniem jonizującym zastosowano intensywne leczenie zachowawcze. Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych ocznych powikłań radioterapii oraz metod  ich  leczenia.

Słowa kluczowe: Radioterapia,     powikłania      oczne,     retinopatia popromienna,     neuropatia     popromienna, perforacja     rogówki
Pobierz pdf:
POWRÓT