Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ostra  tylna  wieloogniskowa  epiteliopatia  plackowata przyczyną  znacznego  obniżenia  ostrości  wzroku u  34-letniego  mężczyzny  −  opis  przypadku

lek.  Przemysław  Zabel, lek.  Katarzyna  Zabel

dr  Martyna  Gębska-Tołoczko, mgr  Karolina  Suwała

prof.  dr  hab.  n.  med.  Grażyna  Malukiewicz

prof.  dr  hab.  n.  med.  Jakub  J.  Kałużny

Na dyżur okulistyczny do Kliniki Chorób Oczu zgłosił się 34-letni mężczyzna z powodu obniżenia ostrości    wzroku,    zamglenia    oraz    ciemnych    plam w polu widzenia obu oczu. Najlepiej skorygowana ostrość wzroku oka prawego wynosiła 0,8; oka lewego 0,2. Badanie dna obu oczu wykazało obecność wieloogniskowych, plackowatych, kremowobiałych, a także szarawych ognisk w obrębie bieguna tylnego oraz na średnim obwodzie, które w OCT wykazywały hiperrefleksyjność oraz zatarcie zewnętrznych warstw siatkówki. W angiografii fluoresceinowej można było stwierdzić we wczesnych fazach hipofluorescencję, a w późnych fazach rozlaną hiperfluorescencję.

Wykluczając inne przyczyny dolegliwości oraz na podstawie uzyskanych wyników badań okulistycznych, rozpoznano ostrą tylną wieloogniskową epiteliopatię plackowatą (acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy − APMPPE). W związku ze znacznym spadkiem ostrości wzroku podjęto decyzję o włączeniu ogólnej sterydoterapii. Po kilku miesiącach od czasu hospitalizacji wykonano badania kontrolne, w których na dnie oka stwierdzono obszary zmian zanikowych odpowiadające hipoautofluorescencji oraz obszary hiperplazji nabłonka barwnikowego siatkówki odpowiadające hiperautofluorescencji w badaniu autofluorescencji (fundus autofluorescence  –  FAF).

Na    podstawie    angio-OCT    zaobserwowano    nieprawidłowości, głównie w warstwie choriokapilarów w postaci hipoperfuzji okolicy plamki, co wiąże się najprawdopodobniej    z    uszkodzeniem    zewnętrznych warstw siatkówki. Pomimo poprawy stanu miejscowego po zastosowanym leczeniu nie uzyskano znaczącej poprawy widzenia, a najlepiej skorygowana ostrość wzroku w dniu wypisu ze szpitala wynosiła:  oko  prawe  0,4,  oko  lewe  0,5.

Słowa kluczowe: Ostra   tylna   wieloogniskowa   epiteliopatia   plackowata, optyczna    koherentna    tomografia,   angiografia fluoresceinowa,    autofluorescencja, mikroperymetria
POWRÓT