Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Kryteria  okulistyczne  obowiązujące przy  obsłudze  urządzeń  mechanicznych

dr  n.  med.  Wiktor  Stopyra

W praktyce orzeczniczej okulista ma coraz częściej do czynienia z pracownikami obsługującymi takie urządzenia mechaniczne, jak: wózki jezdniowe, urządzenia podnośnikowe, dźwigi, suwnice, ciężki sprzet budowlany (koparki, spycharki, walce). Maszyny te stwarzają realne zagrożenie dla osób pracujących z nimi. Nie ulega watpliwości, że praca z takimi urządzeniami wymaga dużych umiejetności technicznych  i  odpowiedniego  zdrowia.

Szczególnie sprawny musi być narząd wzroku, aby precyzyjnie i bezpiecznie posługiwać się wybranymi urządzeniami mechanicznymi. Konsultacja okulistyczna w przypadku kwalifikowania do obsługi różnych urządzeń mechanicznych, zarówno jezdnych, jak i podnośnikowych, jest obligatoryjna. Znajomość podstawowych zasad kwalifikacji, a w szczególności kryteriów okulistycznych, jakie musi spełniać pracownik, wydaje się konieczna dla każdego specjalisty  chorób  oczu.

Artykuł    przedstawia    najnowsze    wytyczne    dla norm okulistycznych, które muszą spełniać pracownicy posługujący się urządzeniami mechanicznymi, wynikające z zalecenia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi z 25 kwietnia 2016 r. w aspekcie najważniejszych parametrów okulistycznych, tj.: ostrości wzroku, pola widzenia, stereopsji, postrzegania barw, widzenia zmierzchowego i wrażliwości  na  olśnienie.

Największe różnice w wytycznych dla różnych urządzeń dotyczą, ze zrozumiałych względów, ostrości wzroku oraz pola widzenia. Częstym elementem różnicującym jest także widzenie przestrzenne. Z kolei badania z pogranicza okulistyki i psychotechniki, tj. widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, nie  są  wymagane.

Słowa kluczowe: Dźwig,      wózek      podnośnikowy,      ostrość      wzroku, pole    widzenia,    widzenie    przestrzenne
Pobierz pdf:
POWRÓT