Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Druzy  tarczy  nerwu  wzrokowego  a  jaskra

lek.  Paweł  Smoliński

prof.  dr  hab.  n.  med.  Ewa  Mrukwa-Kominek


Historia odkrycia druz tarczy nerwu wzrokowego sięga XIX wieku. Histologicznie powstają wtórnie do nieprawidłowego transportu aksonalnego. Klinicznie druzy tarczy nerwu wzrokowego bywają często przypadkowym znaleziskiem w badaniu okulistycznym. Ich wielkość i lokalizacja zmienia się wraz z wiekiem − druzy rosną, a zatem stają się bardziej widoczne powierzchownie na tarczy nerwu wzrokowego. Chociaż ostrość wzroku może nie być zmieniona, to jednak wraz z powiększaniem się druz pojawiają się ubytki w polach widzenia, najczęściej obserwuje się mroczki w kwadrancie dolnonosowym, a także mroczek łukowaty, powiększenie obszaru plamy ślepej lub koncentryczne zawężenie  pola  widzenia. 

Mimo licznych badań diagnostycznych ciągle brakuje danych opisujących wzajemne relacje pomiędzy druzami tarczy nerwu wzrokowego a jej strukturalnymi i funkcjonalnymi uszkodzeniami. Ponadto nieznany jest wpływ ciśnienia wewnątrzgałkowego na ubytki w polu widzenia u pacjentów ze współistniejącymi druzami tarczy nerwu wzrokowego. Dlatego podobieństwo obrazu klinicznego druz tarczy nerwu wzrokowego i jaskry może być źródłem problemów diagnostycznych i terapeutycznych. 

Poniższa praca ma na celu podsumowanie ważniejszych publikacji poruszających tematykę współistnienia tych dwóch chorób i nakładania się ich obrazu klinicznego oraz roli takich narzędzi diagnostycznych, jak: ultrasonografia, angiografia, optyczna koherentna tomografia, a w szczególności badanie elektrofizjologiczne, które może być wiarygodnym  testem  monitorującym  postęp  neuropatii.

Słowa kluczowe: Nadciśnienie  oczne,  pole  widzenia,  mroczek,  optyczna koherentna   tomografia,   badanie  elektrofizjologiczne, angiografia   fluorosceinowa
Pobierz pdf:
POWRÓT