Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Diagnostyka  i  leczenie  obrzęku  plamki  w  przebiegu zakrzepu  żyły  środkowej  siatkówki

lek.  Magdalena  Hunt, dr  hab.  n.  med.  Sławomir  Teper,

lek. Bogumiła  Sędziak-Marcinek, lek. Bartłomiej  Bolek,

lek.  Robert  Mazur, prof.  dr  hab.  n.  med.  Edward  Wylęgała

Jedną z głównych przyczyn naczyniowych znacznego obniżenia ostrości wzroku jest zakrzep żyły środkowej siatkówki lub jej gałęzi. Do wystąpienia tej choroby predysponują czynniki ogólnoustrojowe (nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, hiperlipidemia, cukrzyca i inne), miejscowe (jaskra, stan zapalny naczyń żylnych) oraz jatrogenne (leki antykoncepcyjne,  diuretyki).

Częstość występowania zakrzepu żył siatkówki rośnie wraz w wiekiem, niezależnie od płci, i zazwyczaj dotyczy jednego oka. Obrzęk plamki, neowaskularyzacja siatkówki oraz rozwój jaskry neowaskularnej to najczęstsze powikłania wynikające z zamknięcia żyły środkowej siatkówki. Podstawowe badania diagnostyczne umożliwiające rozpoznanie tej jednostki chorobowej to przede wszystkim: badanie dna oka, angiografia fluoresceinowa oraz optyczna koherentna  tomografia  siatkówki  (OCT). 

Pomimo wielu różnych metod leczenia zakrzepu żyły środkowej siatkówki w przeszłości, obecnie stosuje się tylko kilka z nich. Współcześnie wykorzystywane metody terapeutyczne u chorych z obrzękiem plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki lub jej gałęzi polegają na stosowaniu iniekcji doszklistkowych preparatów anty-VEGF, kortykosteroidoterapii bądź fotolaserokoagulacji. Aktualnie lekami pierwszego rzutu używanymi w leczeniu powikłań tej choroby są preparaty anty-VEGF: ranibizumab, aflibercept i bewacizumab. Zastosowanie terapii łączonej z użyciem iniekcji doszklistkowych preparatów anty-VEGF oraz fotolaserokoagulacji jest skuteczne w redukcji obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu  żyły  środkowej  siatkówki  i  jej  gałęzi.

Słowa kluczowe: Zakrzep     gałęzi     żyły     środkowej     siatkówki,preparaty     anty-VEGF,     fotolaserokoagulacja, kortykosteroidoterapia,    optyczna    koherentna tomografia
Pobierz pdf:
POWRÓT