Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Czy  prawo  jazdy  tylko  dla  osób  z  dobrym  wzrokiem?

dr  n.  med.  Wiktor  Stopyra

Jedną z form orzeczniczej praktyki lekarza okulisty jest konsultacja specjalistyczna osoby ubiegającej się o wydanie lub przedłużenie prawa jazdy. W związku z faktem, że prawo jazdy posiada obecnie prawie każdy obywatel, częstotliwość takich badań jest bardzo wysoka. Zdolność prawidłowej oceny kandydata na kierowcę i wydania mu rzetelnej opinii jest zatem niezbędną  umiejetnością  każdego  lekarza  chorób  oczu.

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie zmieniano wytyczne lekarskie obowiązujące osoby ubiegające się o prawo jazdy. Wynikało to głównie z faktu dostosowania przepisów polskich do tych obowiazujących w Unii Europejskiej. Dotyczyło to w szczególności parametrów okulistycznych, które w tym przypadku niejednokrotnie mogą być przyczyną dyskwalifikacji. W tym kontekście rola lekarza okulisty nabiera  szczególnego  znaczenia.

W    artykule    przedstawiono    minimalne    kryteria okulistyczne aktualnie obowiązujące kierowców i kandydatów    na    kierowców.    Oparto    się    na    wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2018 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o  uprawnienia  do  kierowania  pojazdami  i  kierowców.

Sięgnieto również po wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego z 2017 r. zebrane jako „Uwagi do ustawy dla kierowców”. Rozpatrywano najważniejsze funkcje narządu wzroku: ostrość wzroku, pole widzenia, rozpoznawanie barw, widzenie przestrzenne, wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe i poczucie kontrastu. Parametry te w ostatnich latach uległy znacznej liberalizacji i aktualnienie są już tak bardzo restrykcyjne, co pozwala osobom z zaburzeniami wzroku ubiegać się o wydanieprawa  jazdy.

Słowa kluczowe: Prawo    jazdy,    ostrość    wzroku,    pole    widzenia, widzenie    przestrzenne
Pobierz pdf:
POWRÓT