Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zakażenie   nowym   ludzkim   koronawirusem   SARS-CoV-2 w   kontekście   okulistycznym

lek.  Katarzyna  Gontarz, lek.  Wojciech  Maruszczyk,

dr  hab.  n.  med.  Mariola  Dorecka, prof.  dr  hab.  n.  med.  Ewa  Mrukwa-Kominek

Streszczenie

Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku ogłosiła pandemię choroby COVID-19 (coronavirus disease 2019) wywołanej przez nowego ludzkiego koronawirusa – SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Do tej pory niewiele badań dotyczy implikacji ocznych zakażeń ludzkimi  i  zwierzęcymi  koronawirusami.

Celem pracy był przegląd literaturowy na ten temat. Obserwacje i badania u zwierząt rzucają światło na możliwe manifestacje zakażeń koronawirusami u ludzi, u których najczęściej opisywane są zapalenia spojówek, z szacowaną częstością 0,8−39,3%. Wydaje się, że zapalenia spojówek częściej pojawiają się u pacjentów z ciężką postacią COVID-19.

Dostępne są też pojedyncze opisy przypadków innych schorzeń, w tym zajęcie tylnego odcinka gałki ocznej (na przykład zmiany zakrzepowo-zatorowe naczyń siatkówki) oraz zaburzenia neurookulistyczne (na przykład zapalenia nerwu wzrokowego lub żył tarczy nerwu wzrokowego). Wpływ infekcji SARS-CoV-2 w patogenezie  tych  chorób  jest  słabo  poznany.

Postuluje    się    wieloczynnikowość    patogenezy COVID-19 z bezpośrednim efektem cytopatycznym lub pośrednimi: szkodliwą odpowiedzią układu odpornościowego, a także stanem nadkrzepliwości, które  mają  odniesienie  także  w  chorobach  oczu.

Zważywszy na mechanizm infekcji komórek gospodarza przez SARS-CoV-2, za pośrednictwem konwertazy angiotensyny 2 i transbłonowej proteazy serynowej 2, występowanie obu enzymów w narządzie wzroku, a także potwierdzoną u części pacjentów z COVID-19 obecnością RNA wirusa w wymazach z worków spojówkowych lub próbkach łez, w pracy zwrócono uwagę na możliwą drogę transmisji SARS-CoV-2  przez  powierzchnię  oka  i  łzy.

Na podstawie analizy dostępnej literatury stwierdzono, że okulista może być niekiedy pierwszym,a nawet jedynym lekarzem mającym kontakt z pacjentem z COVID-19, a także ponosi wysokie ryzyko zakażenia. Winien zatem, zwłaszcza w dobie pandemii, wykazywać się wysoką czujnością epidemiologiczną.

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2,   COVID-19,   koronawirus,   pandemia, zapalenie   spojówek,   okulista
Pobierz pdf:
POWRÓT