Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zmiany   czynnościowe   a   zmiany   morfologiczne narządu   wzroku   w   chorobie   Parkinsona

lek.  Joanna  Rutkowska,  lek.  Agnieszka  Regucka,

prof.  dr  hab.  n.  med.  Dorota  Pojda-Wilczek

Choroba Parkinsona to związane z wiekiem postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, występujące w krajach rozwiniętych z częstością od 41 osób na 100  000 w czwartej dekadzie życia do ponad 1900 na 100  000 u tych, którzy mają więcej niż 80 lat. Przyczyną są zaburzenia występujące w układzie dopaminergicznym, polegające na utracie neuronów wytwarzających dopaminę w obrębie istoty czarnej ośrodkowego układu nerwowego i okolicznych  tkanek,  w  tym  również  drogi  wzrokowej.

Typowe dla tej choroby objawy motoryczne charakteryzują się sztywnością, drżeniem spoczynkowym i spowolnieniem ruchowym. Mogą też wystąpić objawy niemotoryczne, do których między innymi należą zaburzenia widzenia pod różnymi postaciami. Dzięki badaniom elektrofizjologicznym i obrazowym zmiany te mogą być zaobserwowane i udokumentowane przez okulistów za pomocą analizy struktury i czynności siatkówki oraz analizy funkcji drogi  wzrokowej.

Wykazano, że neurodegeneracja drogi wzrokowej może pojawić się nawet kilka dekad przed wystąpieniem objawów motorycznych i zazwyczaj zmiany czynnościowe siatkówki poprzedzają jej zmiany strukturalne. Zatem takie badania, jak: błyskowa lub wieloogniskowa lub stymulowana wzorcem elektroretinografia, a także wzrokowe potencjały wywołane mogą ujawnić nieprawidłowości w drodze wzrokowej jeszcze na etapie, gdy zmiany strukturalne są niewidoczne. Badania elektrofizjologiczne i obrazowe narządu wzroku wydają się przydatnym narzędziem ułatwiającym diagnostykę tej choroby na jej wczesnym etapie, a także pozwalają zrozumieć przyczyny niespecyficznych zaburzeń widzenia pojawiających się  u  pacjentów  z  chorobą  Parkinsona.

Słowa kluczowe: Choroba  Parkinsona,  optyczna   koherentna   tomografia, elektroretinografia,   wzrokowe   potencjały   wywołane
Pobierz pdf:
POWRÓT