Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Analiza   usunięć   gałek   ocznych   na   Oddziale   Okulistycznym w   Wojewódzkim   Szpitalu   Podkarpackim   im.   Jana   Pawła   II w   Krośnie   w   latach   2009–2019

lek.  Adam  Sendecki, lek.  Aleksandra  Prus-Ludwig,

lek.  Anna  Micińska, lek.  Paulina  Sujka,

dr  n.  med.  Jacek  Brymerski, prof.  dr  hab.  n.  med.  Edward  Wylęgała

Wstęp: Analiza wskazań do enukleacji w okresie dziesięciu lat na Oddziale Okulistycznym WSP im.   Jana   Pawła   II   w   Krośnie.

Pacjenci i metody: Badanie retrospektywne analizujące historię choroby u 26 pacjentów, u których wykonano enukleację w latach 2009−2019. Analiza obejmowała: wiek, płeć, wskazania do enukleacji, pierwotne przyczyny okulistyczne, towarzyszące choroby ogólne i okulistyczne, poprzednie zabiegi okulistyczne, ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Wyniki: Badaniem objęto 26 pacjentów − 18 kobiet (średni wiek – 73,72 lat) i 8 mężczyzn (średni wiek – 66,13 lat). Najczęstszymi ostatecznymi przyczynami enukleacji było: zapalenie wnętrza gałki ocznej (9 osób, 34,61%), uraz (8 osób, 30,77%), ślepe bolesne oko z jaskrą dokonaną (6 osób, 23,08%), guz wewnątrzgałkowy (2 osoby, 7,69%) oraz inne (1 osoba, 3,85%). Najwięcej zabiegów usunięcia gałki ocznej wykonano u osób w przedziale wiekowym pomiędzy  80  a  85  rokiem  życia  (7  osób,  26,92%).

Wnioski: Zapalenie wnętrza gałki ocznej było najczęstszą ostateczną przyczyną enukleacji w grupie badanej na przestrzeni ostatnich 10 lat. Najczęściej występującą pierwotną przyczyną enukleacji był  uraz.

Słowa kluczowe: Enukleacja,   uraz,   zapalenie   wnętrza   gałki   ocznej, ślepe   bolesne   oko
Pobierz pdf:
POWRÓT