Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Soczewki   hybrydowe   –   charakterystyka, zasady   dopasowania   i   zastosowanie

mgr  Patryk  Młyniuk,  mgr  Klaudia  Retkowska,

lek.  Joanna  Stachura,  prof.  dr  hab.  n.  med.  Bartłomiej  J.  Kałużny

Hybrydowe soczewki kontaktowe (hybrid contact lenses − HCLs) są nowoczesną formą korekcji optycznej stanowiącej połączenie zalet tradycyjnych sztywnych soczewek rogówkowych o wysokiej gazoprzepuszczalności (rigid gas permeable − RGP) z zaletami miękkich soczewek kontaktowych (soft contact lenses − SCLs). Zbudowane są ze sztywnego centrum z materiału gazoprzepuszczalnego (umożliwia użytkownikowi stabilne, wyraźne widzenie) oraz miękkiej części peryferyjnej (kołnierza) z silikono-hydrożelu (zapewnia wysoki komfort noszenia). HCLs znalazły zastosowanie zwłaszcza w korekcji stanów związanych z nieregularną rogówką (stożek rogówki, zwyrodnienie brzeżne przezroczyste, ektazja po zabiegach laserowej korekcji wzroku, nieregularność pourazowa lub po przeszczepie rogówki), wysokich wad sferycznych oraz w przypadku niepowodzenia dopasowania sztywnych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych. Są również alternatywą dla metody „piggy-back”, w której wykorzystuje się dwie soczewki kontaktowe: miękką bezpośrednio na powierzchni oka, jej zadaniem jest zapewnienie komfortu  i  sztywną  korygującą  wadę  wzroku.

Soczewki hybrydowe opisane są następującymi parametrami: średnica całkowita, krzywizna bazowa, indeks kołnierza, moc oraz przepuszczalność dla tlenu. Parametry te są zmienne ze względu na mnogość rodzajów soczewek. Dopasowanie soczewek hybrydowych różni się w zależności od korygowanej wady refrakcji i typu konstrukcji soczewki, jednakże aktualnie schemat doboru HCLs jest zdecydowanie mniej skomplikowany niż w przypadku soczewek hybrydowych starszej generacji. Do pielęgnacji tych soczewek zaleca się płyny wielofunkcyjne oraz płyny oksydacyjne. Ważne jest także cykliczne stosowanie tabletek enzymatycznych w celu usunięcia osadów białkowych. Tryb wymiany HCLs wynosi do  sześciu  miesięcy.

Słowa kluczowe: Hybrydowe   soczewki   kontaktowe,   sztywne   centrum, silikonowo-hydrożelowy   kołnierz,   komfort  noszenia soczewek   kontaktowych,   stożek   rogówki
Pobierz pdf:
POWRÓT