Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Prezbiopia   –   globalny    problem    starzejącego się   społeczeństwa.   Aspekt   optyczny   korekcji starczowzroczności

mgr  Waldemar  Błoch,  lic.  Paweł  Stępniewski,

lek.  Jagoda  Rzeszewska-Zamiara, dr  n.  med.  Małgorzata  Seredyka-Burduk

Prezbiopia jest jednym z najważniejszych problemów starzejącego się społeczeństwa. Dotyczy osób powyżej 40 roku życia, u których dochodzi do powstawania fizjologicznych zmian w soczewce oka, bezpośrednio związanych ze starzeniem się organizmu. Starczowzroczność negatywnie wpływa na produktywność oraz w znaczący sposób zmniejsza komfort życia. Głównym celem pracy jest opisanie za awansowanych konstrukcji soczewek okularowych, które służą korekcji prezbiopii. Należą do nich soczewki progresywne oraz soczewki biurowe. Pierwsze z nich umożliwiają w jednej parze okularów skorygowanie istniejącej wady refrakcji do dali oraz pozwalają na wyraźne widzenie bliży i odległości pośrednich. Z kolei druga konstrukcja charakteryzuje się zapewnieniem wyraźnego widzenia jedynie w bliży i w odległościach pośrednich. Oba rozwiązania dla prezbiopów przyczyniają się do polepszenia jakości życia poprzez ułatwienie wykonywania codziennych czynności czy podczas pracy. Nowoczesna technologia projektowania i wykonywania soczewek wieloogniskowych pozwala na dobranie okularów, których konstrukcja jest dopasowana do indywidualnych wymagań  i  potrzeb  konkretnego  użytkownika.

Ponadto    opisane    zostały    charakterystyczne    zachowania wzrokowe osób prezbiopijnych z wadami wzroku – nadwzrocznością i krótkowzrocznością oraz osób emmetropijnych. Autorzy pracy wskazują na możliwe przyczyny niepowodzeń i potencjalne sposoby ich rozwiązania oraz zwracają uwagę na znaczenie właściwego sposobu doboru wartości korekcyjnych u osób prezbiopijnych, kluczowego elementu do osiągnięcia sukcesu w adaptacji do soczewek wieloogniskowych.

Słowa kluczowe: Prezbiopia, refrakcja, soczewki  progresywne,  soczewki wieloogniskowe, soczewki  biurowe,  addycja, adaptacja
Pobierz pdf:
POWRÓT