Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Operacja   usunięcia   zaćmy   u   pacjenta z   aniridią   wrodzoną   –   postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne   na   podstawie analizy   przypadku   klinicznego

dr   n.   med.   Katarzyna   Jadczyk-Sorek

lek.   Marta   Świerczyńska

lek.   Ada   Sterczewska

prof.   dr.   hab.   n.   med.   Ewa   Mrukwa-Kominek

Sześćdziesięcioletni mężczyzna został skierowany do Oddziału Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach celem przeprowadzenia operacji usunięcia zaćmy w obu oczach. Pacjent zgłaszał stopniowe obniżenie ostrości widzenia, okresowy ból gałek ocznych, łzawienie oraz światłowstręt. Wywiad rodzinny w kierunku chorób oczu był nieobciążony. Pacjent negował urazy gałki ocznej i/lub głowy, a także operacje okulistyczne. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wstępnego badania okulistycznego rozpoznano, występujące obuocznie: aniridię wrodzoną,  keratopatię,  jaskrę  wtórną  oraz  zaćmę.

Na podstawie przeprowadzonych przedoperacyjnych badań − pomiar wady refrakcji, najlepiej skorygowanej ostrości wzroku (best corrected visual aquity − BCVA), ciśnienia wewnątrzgałkowego, komórek śródbłonka rogówki, a także pachymetrii, badania w lampie szczelinowej, gonioskopii, ultranosografii, ultrabiomikroskopii i perymetrii wykazano liczne anomalie w obszarze układu optycznego i budowy gałek ocznych. Pomimo szeregu trudności operację fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki z filtrem światła niebieskiego wykonano bez powikłań w obu oczach i uzyskano poprawę ostrości  wzroku.

Pacjenci z aniridią, z uwagi na złożony charakter zaburzeń budowy gałki ocznej wymagają poszerzonej diagnostyki przedoperacyjnej. Zabiegi w tej grupie chorych charakteryzują się wysokim ryzykiem powikłań śród- i pooperacyjnych, a także ograniczoną poprawą ostrości wzroku po wykonanej procedurze z powodu innych współistniejących zaburzeń okulistycznych. Wskazana pozostaje długoterminowa obserwacja pooperacyjna z uwagi na możliwość  wystąpienia  wielu  powikłań.

Słowa kluczowe: Aniridia, zaćma wikłająca, keratopatia, jaskra wtórna
Pobierz pdf:
POWRÓT