Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Powikłania   okulistyczne   po   przeszczepach   narządów

lek.   Dominik   Rabstein

dr   n.   med.   Piotr   Gościniewicz

prof.   dr   hab.   n.   med.   Ewa   Mrukwa-Kominek

Przeszczepy narządów to ważna dziedzina medycyny, ratująca życie i poprawiająca jakość życia pacjentów z różnymi schorzeniami narządowymi. Pierwszy udany przeszczep (nerki) odbył się w 1954 roku. Rozwój tej dziedziny opiera się na postępie w chirurgii, farmakologii i biotechnologii, prowadząc do coraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych procedur przeszczepiania. Odkrycie leków immunosupresyjnych przyczyniło się do zwiększenia skuteczności przeszczepiania narządów oraz poprawy przeżywalności  pacjentów.

Trzeba jednak mieć świadomość, że jednym z istotnych problemów po przeszczepach narządów są powikłania okulistyczne, które mogą wynikać z samego procesu chorobowego, immunosupresji lub wcześniejszego przyjmowania pewnych leków przez osoby chore. Te powikłania to: zapalenie rogówki i spojówki obejmujące przedni odcinek oka oraz zmiany mikronaczyniowe i hematologiczne w tylnym odcinku oka. Zaćma jest jednym z najczęstszych powikłań okulistycznych, do których dochodzi po przeszczepach. Leczenie immunosupresyjne prowadzi często  do  zaćmy  podtorebkowej  tylnej. Jak wynika z przeprowadzonych badań, niezwykle ważne jest regularne poddawanie pacjentów po przeszczepach narządów rutynowej kontroli okulistycznej, zwłaszcza w pierwszym roku terapii, co pozwala ujawnić potencjalne powikłania i wdrożyć odpowiednie  leczenie  w  przypadku  ich  wykrycia. Przez pierwsze dwa lata po przeszczepie, co trzy miesiące, należy wykonywać: badanie ostrości wzroku, odcinka przedniego i tylnego oka, pole widzenia. W przypadku dodatkowych wskazań należy przeprowadzać optyczną koherentną tomografię, angiografię,  badania  elektrofizjologiczne.

Słowa kluczowe: Powikłania okulistyczne, przeszczepy narządów, zaćma,  immunosupresja,  wątroba,  nerka,  szpik  kostny
Pobierz pdf:
POWRÓT