Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z jaskrą prostą otwartego kąta

dr n. med. Anna Bryl-Przybylska, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak, dr n. med. Katarzyna Komaszyło, dr n. med. Iwona Obuchowska, lek. med. Katarzyna Napora

Wstęp: Celem pracy było porównanie wyników operacji usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfkacji u  pacjentów z jaskrą prostą otwartego kąta (JPOK) i bez ja-
skry.
Materiały i metody: Badaniami prospektywnymi objęto 57 pacjentów z JPOK (18 mężczyzn i 39 kobiet) oraz 730 pacjentów bez jaskry (308 mężczyzn i 422 kobiety), planowanych do  operacji zaćmy. U wszystkich wykonano zabieg fakoemulsyfkacji z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, przy użyciu techniki małego cięcia. Analizie poddano takie czynniki jak: średnie przedoperacyjne ciśnienie wewnątrzgałkowe, problemy śród- i pooperacyjne, ostrość wzroku w pierwszej dobie po zabiegu oraz średni czas hospitalizacji.
Wyniki: Średnie przedoperacyjne ciśnienie wewnątrzgałkowe było wyższe w oczach z JPOK (16,4 ± 3,0 mmHg), niż w oczach bez jaskry (15,1 ± 2,8 mmHg). Nie
była to jednak różnica istotna statystycznie, p > 0,05. Dominującym powikłaniem śródoperacyjnym było przedarcie torby tylnej z upływem ciała szklistego, które wystąpiło w 7% oczu z JPOK i 3,4% oczu bez jaskry. U 15,8% pacjentów z jaskrą stwierdzono śródoperacyjnie cechy podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, podczas gdy u chorych bez jaskry objawy te występowały tylko u 2,7% badanych. Ostrość wzroku po operacji uległa poprawie u 73,7% pacjentów z JPOK i u 85,6% bez jaskry. Średni czas pobytu w szpitalu był nieznacznie dłuższy u chorych z JPOK (2,65 dni), niż u tych bez jaskry (1,6 dni), p > 0,05.
Wnioski:Jaskra pierwotna otwartego kąta zwiększa ryzyko  1. powikłań podczas operacji usuwania zaćmy.Fakoemulsyfkacja jest skuteczną metodą usuwa- 2.
nia zaćmy, pozwalającą na istotną poprawę ostrości wzroku u większości operowanych pacjentów.

Słowa kluczowe: Zaćma, fakoemulsyfkacja, jaskra, ciśnienie wewnątrz- gałkowe, ostrość wzroku.
Pobierz pdf:
POWRÓT