Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Centralna grubość rogówki a problem nadciśnienia ocznego u dzieci z mukopolisacharydozą typu I

dr n. med. Dorota Klimczak-Ślączka, prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek, lek. med. Krzysztof Cieślik

Wstęp: Zmiany oczne często występują w mukopolisacharydozie. Nadciśnienie oczne i jaskra są trudne do rozpoznania ze względu na współistnienie zmian w przezroczystości i grubości rogówki. Powoduje to trudności, a niejednokrotnie błędy diagnostyczne dotyczące tej grupy chorych. Jest to niezwykle istotne z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych zmian w układzie wzrokowym w przypadku nieodpowiedniej diagnozy. Celem pracy było zbadanie korelacji pomiędzy wartościami ciśnienia wewnątrzgałkowego a centralną grubością rogówki u dzieci z mukopolisacharydozą typu I (MPS I).
Materiał i metody: Analizie poddano 8 chorych z  rozpoznaną mukopolisacharydozą typu I. W grupie było 6 chłopców i 2 dziewczynki. Wiek dzieci wynosił
od 3 do 18 lat (średnio 7,5 r.ż.) i były one badane prospektywnie co 6–8 miesięcy. Okres obserwacji wynosił od 12 do 36 miesięcy. Wykonywano: ultradźwiękowe
pomiary centralnej grubości rogówki oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną, biometrię, ocenę stanu rogówki w lampie szczelinowej.
Wyniki: Średnia centralna grubość rogówki u 6 pacjentów była wyższa od przyjętej normy dla tonometrii aplanacyjnej – 550 µm. U dwojga badanych dzieci roz-
poznano jaskrę na podstawie podwyższonych korygowanych ciśnień wewnątrzgałkowych, zmian rogówkowych i biometrii. Zastosowano u nich z powodzeniem leczenie zachowawcze. Pozostałe dzieci nadal znajdują się pod opieką okulistyczną.
Wnioski: U dzieci z MPS, u których stwierdza się zmiany rogówkowe, niezwykle pomocna jest ocena grubości centralnej części rogówki, co daje możliwość
odpowiedniej korekcji wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Słowa kluczowe: Jaskra, nadciśnienie oczne, centralna grubość rogówki, tonometria aplanacyjna, mukopolisacharydozy.
Pobierz pdf:
POWRÓT