Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Skuteczność i tolerancja trzydniowej terapii 1,5% azytromycyną w bakteryjnym zapaleniu spojówek

dr n. med. Aneta Hill-Bator, prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Wstęp: Bakteryjne zapalenie spojówek jest jednym najczęstszych schorzeń okulistycznych. Azytromycya jest antybiotykiem z grupy makrolidów, od niedaw-
a stosowanym w formie kropli okulistycznych. Celem racy była ocena skuteczności oraz tolerancji azytromyyny w leczeniu ropnego zapalenia spojówek u osób do-
osłych.
Materiały i metody: Badanie obejmowało 31 doroych osób (21 kobiet i 10 mężczyzn) z ropnym zapaeniem spojówek o różnym nasileniu. U 20 osób zajęyło jedno oko, u 11 osób zapalenie obejmowało oboje oczu. Chorych leczono ambulatoryjnie 1,5% azytromyyną dwa razy dziennie przez 3 dni. Skuteczność oraz
olerancję preparatu oceniano w siódmej dobie od wdroenia leczenia.
Wyniki: Spośród 42 oczu z ropnym zapaleniem spoówek całkowite wyleczenie stwierdzono w 28 oczach 66,7%), zdecydowaną poprawę w 11 oczach (26,2%),
atomiast niewielką poprawę wymagającą zmiany zastoowanej terapii jedynie w 2 oczach (4,8%). U jednego acjenta (2,3%) wystąpiła reakcja uczuleniowa na lek. 22 acjentów (71%) oceniło tolerancję leku jako bardzo dorą, w 6 przypadkach (19,4%) tolerancja została ocenioa jako dobra, a w 2 (6,5%) jako dostateczna ze względu a mniej lub bardziej nasilone uczucie pieczenia wystęujące po podaniu kropli. Tolerancji leku nie oceniano pacjenta, u którego wystąpiła reakcja uczuleniowa.
Wnioski: Trzydniowa terapia 1,5% azytromycyną est skutecznym oraz dobrze tolerowanym leczeniem  ropnym zapaleniu spojówek.

Słowa kluczowe: Bakteryjne zapalenie spojówek, azytromycyna.
Pobierz pdf:
POWRÓT