Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zespół suchego oka

lek. med. Katarzyna Wybór, dr n. med. Małgorzata Zdzieszyńska, prof. dr hab. n. med. Roman Goś

Zespół suchego oka nie jest pojedynczą chorobą, ale wieloczynnikowym zespołem zaburzeń narządu wzroku. Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących przyczyn zespołu suchego oka, jego objawów, diagnostyki i leczenia. Praktycznie każdy w  czasie swojego życia doświadcza dolegliwości związanych z przesuszeniem powierzchni oka, jednak niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę z tego, że dolegliwości te są spowodowane zaburzeniami flmu łzowego.W poszczególnych przypadkach rzadko stwierdzamy tylko jedną przyczynę zespołu suchego oka, najczęściej można wykazać kilka z  nich, współistniejących. Przyczyny zespołu suchego oka są bardzo różnorodne, m.in. związane z  wiekiem, z  zaburzeniami hormonalnymi w organizmie, polekowe. Objawy suchego oka są jednymi z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów. Pacjenci skarżą się na: uczucie pieczenia, piasku pod powiekami, zadrażnienia oka oraz – paradoksalnie – na objawy nadmiernego łzawienia, rzadko na objawy suchości oka. Typowe dla tej jednostki chorobowej są wahania dolegliwości w ciągu doby.Rozpoznanie zespołu suchego oka opiera się w pierwszej kolejności na odczuciach subiektywnych pacjenta, a następnie na wykonywaniu testów diagnostycznych. Diagnostyka obejmuje badanie w  lampie szczelinowej i ocenę fałdów spojówki oraz specjalistyczne testy, np. Schirmera czy barwienia zielenią lizaminy lub fuoresceiną. Jednym z podstawowych sposobów leczenia jest podawanie substytutów łez w postaci kropli lub żelu, rzadziej surowicy własnej. W bardziej zaawansowanych przypadkach stosuje się naszycie błony owodniowej, zatyczki do punktów łzowych czy zaszycie szpary powiekowej.

Słowa kluczowe: Zespół suchego oka, flm łzowy, przyczyny, objawy, dia- gnostyka, sztuczne łzy.
Pobierz pdf:
POWRÓT