Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Techniki znieczulenia miejscowego w okulistyce

dr hab. n. med. Marek Gerkowicz, lek. med. Katarzyna Chibowska

Streszczenie:
Operacje okulistyczne należą do najczęściej przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych w krajach rozwiniętych. Początkowo, operacje te były przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym, które wiązało się jednak z możliwością licznych powikłań miejscowych i ogólnych. Od połowy XIX wieku rozpoczęto udoskonalanie i rozpowszechnianie metod znieczulenia miejscowego. Obecnie, większość zabiegów przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Techniki znieczulenia miejscowego rozwijają się wraz z postępami w metodach chirurgicznych. Dzięki metodom znieczulenia miejscowego możliwe jest zapewnienie pacjentowi i operatorowi komfortowych warunków w trakcie zabiegu.
W pracy tej przedstawiono najczęściej stosowane metody znieczulenia miejscowego w chirurgii okulistycznej, uwzględniając techniki iniekcyjne w obrębie oczodołu: blok pozagałkowy, polegający na wprowadzeniu anestetyku do przestrzeni wewnątrzstożkowej, okołogałkowy, w którym środek znieczulający podawany jest do przestrzeni zewnątrzstożkowej, znieczulenie pod torebkę Tenona, czyli do przestrzeni nadtwardówkowej oraz znieczulenie kroplowe, polegające na podaniu anestetyku bezpośrednio do worka spojówkowego. Omówiono również możliwe powikłania po zastosowaniu opisanych typów znieczulenia miejscowego.

Słowa kluczowe: Chirurgia okulistyczna, znieczulenie miejscowe, znieczulenie pozagałkowe, znieczulenie okołogałkowe, znieczulenie kroplowe.
Pobierz pdf:
POWRÓT