Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 4 (1) 2010
Zmiany w anatomii przedniego odcinka oka związane z wiekiem a wskazania do wczesnego usunięcia zaćmy
str.: 9
Jaskra: politerapia czy terapia złożona?
str.: 16
Aktualne metody chirurgicznego leczenia skrzydlika
str.: 20
Postępowanie w stożku rogówki
str.: 24
Zespół Irvine`a-Gassa - opis przypadku
str.: 29
Parametry przepływu krwi tętnicy środkowej siatkówki u dzieci i młodzieży
str.: 33
Hialuronian: aspekty biochemiczne i funkcjonalne
str.: 37