Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 2 (1) 2008
Zastosowanie pierścienia dotorebkowego w chirurgii zaćmy w oczach z wysoką krótkowzrocznością i podwichnięciem soczewki
str.: 9
Ocena wczesnych i późnych powikłań po urazach drążących z obecnością wewnątrzgałkowego ciała obcego – analiza retrospektywna
str.: 13
Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością
str.: 18
Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością
str.: 24
Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością
str.: 30
Ocena leczenia jaskry otwartego kąta metodą trabekuloplastyki pneumatycznej
str.: 36
Udział genów w etiopatogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
str.: 44
Farmakoterapia jaskry w aspekcie całodobowej kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego – rola ciśnienia perfuzji oraz fluktuacji dobowych ciśnienia wewnątrzgałkowego
str.: 54
Rola wewnątrzgałkowego przepływu krwi w przebiegu jaskry – odpowiedni dobór terapii
str.: 63
Toksyczne uszkodzenie nerwu wzrokowego po leczeniu przeciwgruźliczym – opis pacjenta
str.: 74