Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 1 (2) 2007
Poziom wiedzy rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych będących pod opieką Poradni Okulistycznej II Kliniki Okulistyki AM w Lublinie na temat retinopatii wcześniaków
str.: 9
Wyniki implantacji soczewek akomodacyjnych 1CU po usunięciu zaćmy – 3-letnie obserwacje
str.: 14
Wybrane aspekty okulistyczne u kobiet z zespołem Turnera
str.: 18
Powikłania okulistyczne u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
str.: 23
Późne powikłania po wewnątrzgałkowych ciałach obcych
str.: 27
Idiopatyczne zapalenie siatkówki i nerwu wzrokowego Lebera u dzieci a choroba kociego pazura
str.: 30
Postać wysiękowa zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD): uwarunkowania molekularno-komórkowe i terapia celowana z zastosowaniem preparatu bewacizumab (Avastin)
str.: 34
Niedowidzenie – ciągle aktualny problem
str.: 48
Zastosowanie termografii podczerwonej w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób oczu
str.: 52
Pozasiatkówkowe okulistyczne objawy cukrzycy
str.: 55
Udział tlenku azotu w patogenezie jaskry
str.: 58