Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 1 (1) 2007
Wyniki operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w zależności od wielkości cięcia rogówkowego
str.: 5
Czynniki ryzyka i efekty operacyjnego leczenia pierwotnego odwarstwienia siatkówki
str.: 12
Występowanie i mechanizmy patogenetyczne surowiczego odłączenia naczyniówki po operacjach usunięcia zaćmy
str.: 9
Zależność między wsparciem społecznym a stanem emocjonalnym w grupie osób leczonych z powodu jaskry
str.: 19
Podwójne widzenie po operacji zaćmy – opis przypadku
str.: 24
Pourazowa dyslokacja wewnątrzgałkowej soczewki fakijnej Verisyse – opis przypadku
str.: 30
Onkologia soczewki
str.: 33
Neuroprotekcja w jaskrze: stan obecny i perspektywy
str.: 42
Zastosowanie toksyny botulinowej w schorzeniach okulistycznych
str.: 46
Kryteria okulistyczne w ocenie zdolności do pracy na wybranych stanowiskach
str.: 50