Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 4 (6) 2010
Przeszczep rogówki u dziecka – opis przypadku
str.: 285
Kliniczne zastosowania aberrometru KR-1W firmy Topcon
str.: 290
Objawy oczne w chorobie Gravesa-Basedowa
str.: 298
Ocena wartości prognostycznej ekspresji genów TGFβ1, TGFβ2 i TGFβ3 w przedniej torebce soczewki i jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u dzieci ze zmętnieniem tylnej torebki soczewki
str.: 309
Ocena zależności pomiędzy ekspresją genów TGFβ we krwi obwodowej i przedniej torebce soczewki u dzieci z zaćmą wrodzoną
str.: 316
Lucentis czy Avastin? Reminiscencje i komentarze lekarza-farmakologa – uczestnika konferencji: „Okulistyka – kontrowersje farmakoterapii i chirurgii” – Wrocław 2010. Część 1
str.: 322