Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 5 (6) 2011
Zastosowanie kliniczne funkcji rehabilitacyjnej (biofeedback) mikroperymetru MP-1 w leczeniu niedowidzenia – badanie pilotażowe
str.: 295
Mikroskopia konfokalna rogówki
str.: 309
Fizjologia nadwzroczności związanej z wiekiem
str.: 314
Dysfunkcja gruczołów Meiboma. Część II: objawy kliniczne i leczenie
str.: 318
EYLEATM (VEGF-Trap-Eye) – nowy lek typu „anty-VEGF”: zastosowania terapeutyczne i znaczenie dla dylematu: Avastin-Lucentis
str.: 324
Sprawozdanie z IV Konferencji z cyklu „Edukacja Podyplomowa Okulisty” „Jaskra zaawansowana. Jaką metodę leczenia preferować? Case Reports”
str.: 337