Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 6 (2) 2012
Niesteroidowe leki przeciwzapalNe (NLPZ) w okuListyce
str.: 57
Ocena wpływu nawilżających kropli do oczu Hialeye na komfort życia u pacjentów z zespołem suchego oka
str.: 74
Ocena biometryczna plamki u zdrowych dzieci w obrazie optycznej koherentnej tomografii (OCT)
str.: 79
Ocena biometryczna przedniego odcinka gałki ocznej u zdrowych dzieci w obrazie optycznej koherentnej tomografii (AS-OCT)
str.: 84
Zastosowanie toksyny botulinowej w neurookulistyce
str.: 90
Trudności diagnostyczne pilomatrixoma – opis przypadku
str.: 95
Sprawozdanie z V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Edukacja Podyplomowa Okulisty” pt.: „Jaskra dziecięca i młodzieńcza. Specyfikacja postępowania leczniczego” .
str.: 99