Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 6 (5) 2012
Monitorowanie jaskry u młodych osób z krótkowzrocznością
str.: 234
Objawy kliniczne u dzieci z wadą rozwojową w postaci szczeliny gałki ocznej
str.: 239
Działania niepożądane leków stosowanych w terapii okulistycznej
str.: 246
Niepowodzenie laseroterapii w przebiegu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej ze współistniejącym obrzękiem twardzinowym – opis przypadku
str.: 256
Sprawozdanie z VIII Sympozjum Stowarzyszenia AMD
str.: 262