Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 7 (5) 2013
Pierwotna torbiel nabłonka barwnikowego tęczówki – studium kliniczne przypadku
str.: 220
Leki biologiczne w okulistyce: status i zastosowania terapeutyczne
str.: 226
Porównanie zabiegu trabekulektomii i sklerektomii głębokiej nieperforującej
str.: 240
Podspojówkowe przemieszczenie soczewki (phacocele) – opis przypadku
str.: 252
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji „Okulistyka – Kontrowersje”
str.: 256