Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 7 (6) 2013
Neurotroficzne  zapalenie  rogówki  –  etiopatogeneza, diagnostyka  i  możliwości  terapeutyczne
str.: 272
Udział  Demodex  w  zapaleniu  brzegów  powiek  –  problem  wciąż  niedoceniany
str.: 280
Soczewka  bioanalogiczna  WIOL-CF  –  nowa  jakość  w  chirurgii  zaćmy
str.: 284
Zanik  nerwu  wzrokowego  po  zatruciu  alkoholem  metylowym  w  optycznej  tomografii  koherentnej  z  domeną  Fouriera  –  opis  przypadku
str.: 288
Aspekty  prognostyczne  u  chorych  z  zewnątrzgałkowym naciekiem  czerniaka  błony  naczyniowej
str.: 293
Gdzie  leży  kompromis  między  widzeniem  pośrednim  i  bliskim dla  soczewek  wieloogniskowych?
str.: 298