Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 8 (1-2) 2014
Analiza czynników ryzyka powstania odległych przerzutów czerniaka błony naczyniowej u chorych z obecnością nacieku zewnątrzgałkowego
str.: 13
Heparyna – narzędzie terapeutyczne również dla okulistów
str.: 19
Jaskra wtórna w przebiegu zespołu tęczówkowo-rogówkowo-śródbłonkowego – opis przypadku
str.: 24
Ocena zmian fiksacji w badaniu mikroperymetrycznym w przebiegu leczenia niedowidzenia u dzieci
str.: 28
Zapalenie wewnątrzgałkowe nerwu wzrokowego w przebiegu neuroboreliozy u 16-letniego pacjenta – opis przypadku
str.: 48
Całość artykułów